Google

Translate blog

torsdag 23 september 2010

Kan en missaktad fås att tro på förändring?

Missaktad är en person som behandlas med förakt eller ses som mindre värd. När väl denna behandling sanktioneras av ett politiskt system då kan ingen ställa krav på att den som drabbas ska klara av att komma från detta förakt och ex förändra sin situation.
Då kan vi ha hur många diskrimineringsombudsmän som helst. De kan inget göra för de som behandlas illa om lagen tillåter det.

Vi har idag långtidsarbetslösa och långtidssjuka som behandlas segregerande skattemässigt och än värre slängs ut i ingenting oberoende av hälsotillstånd.

Detta behandlingssystem skrivs det mycket lite om i media och människor i gemen ser det som ev skrivs om detta på ett kallt och känslolöst vis. Vi har i dagarna sett hur Alliansens politik bekräftats som rätt behandling av sjuka och arbetslösa genom att de fått nytt mandat att behandla dessa grupper omänskligt.

När ett rättssystem och en stat ger laga kraft att behandla människor illa tar ofta befolkningen det som rätt och riktigt och en omvärdering av människovärdet i samhället har gjorts.

De som inte ser det som rätt och riktigt och helt okristligt (som vi av de troende som inte gömmer huvudet i sanden och inte låtsas se) ses som bakåtsträvande.
Visst har vi det samhälle majoriteten önskar, men varför önskade majoriteten detta och just nu?

Varför accepterar de flesta det mesta, bara de själva får så låg skatt som möjligt?