Google

Translate blog

lördag 25 september 2010

Falskhet, är det värdefullt?

Diamanter, vita lögner eller falska pengar etc?

Det låter ju inte så, nog är äkta vara och ärlighet något alla önskar få.

Men om det är så, varför använder då vissa människor en vit lögn? Varför lurar vissa andra med falska varor? Människor som själva aldrig skulle acceptera att bli lurade.

Varför värderar människor sanningen i första hand utifrån hur de själva bemöts och inte i hur de bemöter andra?

När det gäller falskmyntare och falska diamanter är det säkert av lönsamhets- skäl. Man anser sig ha rätt att lura till sig kapital och fördelar, då man anser att man själv lurats i något sammanhang på karriär eller kapital. Det är en slags hämndaktion mot samhället och dess normer och som man anser orättvisor.

När det gäller vita lögner handlar det om feghet att stå för vad man tycker eller känner men man ursäktar sig med att det skyddar den som utsätts för en sådan.

Istället är sanningen att den skyddar den som säger det för att bedömas som svekfull alternativt ges den vita lögnen för att framstå i bättre dager inför den andre.

Falskhet bekräftas då som värdefull. Värdefull för den som utsätter andra för det men som aldrig själv skulle accepterat den riktad mot sig själv.