Google

Translate blog

söndag 26 september 2010

Heder, begreppet som åter kommit i ropet.

Respekt är väl en bra synonym till heder. Att bli respekterad är något alla vill.
De som blir detta har en hederskänsla, de respekteras för sitt namn, sitt arbete, sin familj etc.

Heder kan även synonymt ses som moraluppfattning. De regler och normer en släkt, ett politiskt system, religion eller en egenkonstruerad livsagenda en person anser sig ska leva efter.

Heder är ett begrepp med många olikartade tolkningar.

Begreppet har använts mycket sparsamt i Sverige under många år men har genom invandring och hedersmord mm åter kommit i ropet och har då uppmärksammats.
Få har dock förstått eller förstår begreppet heder och missuppfattningar av skilda slag av dess betydelse har florerat.

Heder kan vara positivt men kan även ge fruktansvärda handlingar i förlängningen när det anses som något som går över liv och död.

Allt är en tolkningsfråga, skapade tolkningar från olika kulturer och sammanhang.