Google

Translate blog

måndag 27 september 2010

Är undergången nära eller inte?

Digerdöden, Andra världskriget och dess judeutrotningsprogram, båda är exempel på extrema händelser i mänsklighetens historia som skulle kunna varit början till harmagedon.

Många trodde säkert under digerdödens tid att det var den yttersta tiden som bibeln talar om som hade kommit. Det var inte detta som vi vet. Det var en svår mycket dödlig epidemi men mer var det inte och mer blev det inte.

Under Andra världskriget trodde säkert många att det var början till harmagedon. Det sista slaget innan Jesus kom och nog var det förståeligt utifrån den ondska som florerade då.

Men fastän judar utrotades i denna ondskans ideologi som rådde då hände det inte. Däremot förverkligades efter kriget det som även det nämns i bibeln att judarna återkom till den plats de en gång haft och återupprättade sitt rike där. Något som ingen trott vara möjligt tidigare. Under 1967 i Sexdagarskriget återtog de efter bibelns utsaga åter Jerusalem.

Så här finns tecken på att vi är på väg mot den sista striden mellan gott och ont.
Så nog bör undergången kommit närmre. Andra tecken är att fler och fler anser att religion är av ondo och lämnar kyrkan. Ateismen breder ut sig och även detta ska ske under den sista tiden.

De få troende ska stoppas i att sprida sitt budskap och vi ser även detta i stort som smått. Skolorna i Sverige har inte kristendomen som ett ämne sedan länge och skolavslutningar i kyrkan ses som fel. Barn får inte veta något om den lära våra förfäder tog som given. En mission i dag är inte att sprida det kristna budskapet utan istället att motarbeta det.

Nog ser vi kristna att vi är på väg mot det som bibeln visar på och att merparten ironiserar över kristendomen tar vi inte åt oss. Alla är fria att tro eller inte tro. Valet är fritt och ansvaret är ens eget.