Google

Translate blog

tisdag 28 september 2010

Tänk först, tala eller skriv sedan..

En gammal vis tumregel är att tänka först innan man talar så man vet vad man sagt och kan stå för detta. Förr hette det även att tala är silver men tiga är guld.

Innebörden är att inte tala om något man inte har kunskap om eller vet något om.

Tomma tunnor skramlar mest var ett annat uttryck. Detta betydde att de som inte har något vettigt att säga pratar likväl mest. Medan de som har kunskap och förståelse för något talar om detta när någon frågar om detta utan att göra en massa ovidkommande utvikningar i ämnet.

Kom till skott heter det vilket är detsamma som säg vad du menar utan att linda in det i onödiga ord.

Raka besked inga onödiga utvikningar som gör något svårförståeligt eller som får svaret att bli omöjligt att tolka till ett ja eller nej.

Ja är ja, nej är nej, vad som sägs där emellan är ont. Något liknande står det i bibeln. Raka svar är något som alla önskar men långt ifrån alla kan, vågar stå för eller av pratsjuka inte förmedlar av rädsla för att säga något som kan ge negativitet för den som säger det. Personen vill både äta kakan och ha den kvar.

Nog talades det för lite förr om saker och ting. Människor teg. I dag har vi motsatsen, människor talar utan substans, ordbajsare synes i ord men även i skrift.

Jag är säkert en som utviker mina ord i onödan här. Nog skulle det jag önskar förmedla kunna skrivas betydligt kortare utan utvikningar.

Men vår tid är ordbajsarnas tid, så det är inte lätt att skilja ut sig.