Google

Translate blog

onsdag 29 september 2010

Den som inte har talets gåva får sämre lön än den som kan tala för sig.

Medarbetarsamtal är i dag vanligt på många arbetsplatser, utifrån detta samtal läggs lönen utöver ev centrala höjningar av en lön.

Den som kan tala för sig får då lättare högre lön genom sin duperingsförmåga, kanske vänskap med chefen eller av att ha ickeopponerat sig vid schismer i en organisation.

Egna initiativ kan ge högre lön men bara om det gjorts utifrån att den som tagit detta gjort det utifrån vad denne har rätt att göra. Man måste veta sin plats i hierarkin annars kan resultatet bli det motsatta. Hierarki finns i all organisation vad som än påstås.

Men en duktig medarbetare, som är värdelös på att tala för sig och är jantelagskonstruerad och inte tycker att det denne gjort är något att tala om, kan få en betydligt sämre lön än den som inte gjort något mer än vad som förväntats men tagit upp detta till skyarna och påstått att den tänker vara minst lika duktig det närmsta året, kan få en mycket bättre löneutveckling.

Medarbetarsamtal är orättvisa då lön då ofta ges lite hur som helst, sedan kan man tycka tvärtom, men min erfarenhet är att det är långt ifrån rättvisa lönehöjningar som ges, utan i många fall helt godtyckliga utifrån den som gapar efter mycket inte mister stycket utan får allt och tvärtom.