Google

Translate blog

torsdag 30 september 2010

I dag går skryt och stora ord hem, vilket det inte alltid gjort.

Övervärdera dina kunskaper kanske inte är rätta sättet att få ett arbete på. Men du lär dig att du ska ta fram så mycket som möjligt som är positivt av dina kunskaper och erfarenheter i ett CV när du går en kurs på arbetsförmedlingen eller av någon annan förståsigpåare inom området.

Förr skulle man inte övervärdera sig själv vid en ansökningshandling eller intervju utan istället vara ödmjuk och kanske i första hand blygt berätta något om man blev tillfrågad om sina kunskaper som man absolut inte övervärderade utan tvärtom undervärderade.

Det gick hem av gårdagens arbetsgivare. Självfallet tog de då som nu referenser och om det var ett teoretiskt arbete även folkskolebetyg och andra betyg.

Men den som tog i om sina kunskaper och planer och förhoppningar på ett arbete fick det nästintill aldrig. Skryt och dumhet sågs det som då och personen sågs som en presumtiv bråkstake som kunde ställa krav. Arbetsgivare förr var alltid hierarkiskt inställda och ville ha lydnad, inte diskussioner.

I dag är det tvärtom, egna initiativ och idéer ses som positivt på många arbetsplatser, och det ses på många håll som positivt om en person på en anställningsintervju eller i sitt Cv berättar lite skrytsamt om sig själv.

Tiderna förändras och människosynen likaså. Varför är svårt att sätta fingret på. Men den personlighet som förr lätt fick arbete får svårt att få ett idag då den ses som initiativlös med dåligt självförtroende.

Den som förr hade svårt att få ett arbete, den skrytsamme initiativrike, har däremot lättare i dag att bli intressant på arbetsmarknaden.