Google

Translate blog

fredag 1 oktober 2010

Jägare ett yrke som dött ut

Förr var det status att vara jägare om det var på slott eller herresäten.

Men om vi ser än längre tillbaks hade vi ett samlar och  jakt och fiskesamhälle.
Jägaren har i alla tider setts upp till, det var ingen som såg jakt som något fel.

I dag finns knappast som förr någon i Norden som lever på enbart jakt.

Varför det blivit så är en gåta. Vi har möjligheter i dag likväl som under kolonisationen av Amerika att vissa kan leva på jakt om vi bara lät människor göra det. Trappers som i Amerika kan vi kanske inte få. Men nog skulle vi i dag i det vildsvinsland vi fått ha möjlighet att låta människor leva på jakt.

Dessa jägare skulle även behövas i städerna då vi i motsatt till tidigare har mängder av måsar ex som stör nattfriden för många. Om dessa problem, som orsakats av minkutsläppare, vilkas förvildade minkar massmördar måsar på ägg vid kusterna och därmed tvingat måsarna att häcka i stan.

Hade detta skett förr hade både minkar och måsar i stan skjutits direkt och minkutsläpparna satts i fängelse på vatten och bröd.

I dag finns förståelse för dessa minkutsläppare och människor har förmänskligat djur så att en masslakt av måsar i stan skulle gett protester i alla dess former.

Varför människan i sin dumhet blivit en urban fantasivärldsskapare kan man fundera på. Men mot naturen är människan i dag och problemen hopar sig.  

Varg, vildsvin, björn mm har återkommit och med dessa accelererande problem.