Google

Translate blog

lördag 2 oktober 2010

Varför tillåts inga nybyggare längre?

Tiden då vem som helst kunde bryta nytt land och leva på denna mark är sedan länge förbi i vårt land.

Nybyggare accepteras inte och att anlägga en ny gård på obruten mark existerar inte.
Att kunna detta och skapa ett eget försörjningsställe har inte Alliansen tänkt på eller något annat parti eller konstellation.

Friheten för detta är borta annars skulle detta säkert lockat många och statens mark borde väl vara möjlig att skaffa egna hem på.

De som kan detta har kunskap för detta och önskar leva ett enklare liv i samklang med naturen och klara sig själva skulle ha den möjligheten.

Ett i dag radikalt förslag men för inte så länge sedan var det en möjlighet för alla, Amerika byggdes upp på det viset för inte så länge sedan.

Friheten som då fanns, finns den någonstans i dag? Friheten att skapa sin egen framtid utan en massa byråkrati och kapital. Att slippa finnas i alla register, att tvingas in i en fålla som klassificerar?

Nej, kontrollsamhället har ökat år från år och accelererat under 2000-talet.

För vems eller vilkas syften kontrolleras vi från vaggan till graven? Vem tjänar på det eller är det bara en administration och byråkrati som är självskapande och accelererande?
Människan är skapad för att leva i och med naturen. Detta gör de flesta inte i dag och resultatet av detta är främlingskap, individualism och egoism för att inte tala om brottsbenägenhet och en kamp för något som kallas självförverkligande.

Men att bli det man är avsedd för, att självförverkliga sig optimalt och inte enligt tro som bara ger tomhet. Vad är det? Jo att leva med naturen och av denna. Här kommer den i dag omöjliga tanken på nybyggaren in.