Google

Translate blog

måndag 4 oktober 2010

Förr utmanades det till duell, vad utmanas till idag?

Om någon i adeln förolämpades likväl som om någon förolämpades inom det militära, utmanade den förolämpade till duell. Äran stod på spel. Duellen kunde vara med värja, pistol eller något annat tillhygge.

Inom de lägre kasten blev det inte duell, istället slagsmål med olika tillhyggen eller lönnmord i vissa fall.

Sedan dueller olagligförklarades har de minskat i Sverige och finns knappast numera.
I stället har alla klasser av innevånare tagit till sig de förr lägre klassernas tilltugg. Att slå varandra med olikartade verktyg till sans och måtta slogs ut. Alternativt lönnmord.

Men något nytt har tillkommit. Äran och respekten behöver inte alltid vara något en enskild håller uppe genom misshandel av den som utmanat denna. Istället kan feghet ha tillkommit i många fall. 

Genom att man mobiliserar så kallade kompisar och ger sig på antagonisten i flertal. Feghet har ersatt äran som alla förr själva såg till att upprätthålla. Det egna har blivit gruppens. När någon missfirmar en person i dag ses det som att detta missfirmat en konstellation och gänget mobiliseras.

Detta har lite likhet med de i Sydeuropa ännu idag vanliga blods- och släktfejderna. Vi har tagit till oss Sydeuropas kultur, men gänget är inte en familj eller släkt här i Norden, utan löst sammansatta ligister i de flesta fall.

Detta är den utveckling som blivit till efter att dueller av enmansslag man mot man som förr var ett sätt att hålla på sin ära och  respekt  numera ersatts av gängmentalitetens ideologi.