Google

Translate blog

tisdag 5 oktober 2010

Att lägga ut fällor är inte så vanligt i dag

Trappers, personer som lägger ut fällor i Canada med flera länder, för att fånga pälsdjur för att sälja skinnet på. De finns fortfarande som yrkesgrupp där men är inte vanliga på de flesta andra håll i världen.

Visst finns det tjuvjägare i ex Afrika som lägger ut fällor för vilt men det är en olaglig verksamhet i de flesta fall.

Få lever på yrket i dag och det beror inte bara på att viltet minskat. I ex Canada finns fortfarande stora stammar av ex bäver och bisamråtta. Trappers lever självklart även av att sälja viltkött.

Fällutläggning är en hel vetenskap och en spännande sysselsättning.
Däremot är lockelser för att fånga fisk mycket vanligt fortfarande. Att agna en krok är ju att agna en fälla.

Men nog finns det många människor som är födda till jägare och har arvsanlag sedan Hedenhös och längre tillbaks för detta arbete.

Men som i våra dagar har hamnat i en lägenhet i en stad och aldrig får användning för sina anlag eller sitt frihetsbehov av att ströva i naturen och jaga.

Istället blir det ingenting av dessa i vår tid mer än kanske arbetslöshet och misär.
Varför har utvecklingen gått från ett naturligt liv till ett konstlat urbanskt leverne utan att fler reagerat och sagt Nej?