Google

Translate blog

fredag 8 oktober 2010

Hydran, den äldre bilden av kvinnan

Kvinnan som vid diskussion inte ger sig utan ökar sina diskussionsunderlag när ett försvinner. Överbevisa henne om något och hon fördubblar argumenten.

Hydran vars huvud höggs av lät då istället flera nya växa fram.

Hon var nästintill omöjlig att besegra. På den tid denna best ansågs verklig överlistades den till slut av Herakles.

Man ansåg på denna tid kvinnan som opålitlig och svårförståelig.

Ge dig aldrig i diskussion med en kvinna sas det. Om du förfalskar ett av hennes argument kommer hon med två nya.

Du kan aldrig vinna då logik inte hör till en kvinnas starka sida utan enbart känslor. Hon kan vara giftig och hämnas utan urskiljning om du väcker hennes vrede.
Så kontentan var då att aldrig börja diskutera med en kvinna.