Google

Translate blog

måndag 11 oktober 2010

Träsmycken ovanliga i dag - vanliga under antiken

Vi har text, ex Platons, som visar på att träsmycken fanns och var populära förr. De har självfallet i mycket litet antal kunnat bevaras till vår tid, om ens något.

Det fanns troligen många vackert utskurna smycken i exotiska träslag under hela antiken.
Smycken vilka nu för alltid är borta och som vi inte har en aning om hur de såg ut. Trä är ett lätt material att karva ut mönster och figurer i, betydligt lättare än i smyckestenar, guld och andra material. Undantag, bärnsten. Bärnstenssmycken var även de vanliga en gång och själva bärnstenen var en stor handelsvara.

Men denna och liknande var dyra, medan trä var gratis att samla på sig och karva i.
Det finns mängder av olika träslag och varje slag har många möjligheter i sig och alla bitar är unika likt allt annat organiskt material.

Varför detta material idag inte används mer än det gör är konstigt. Visst, guld behåller sitt värde likaså diamanter, men ska utsmyckningar visa på den utsmyckades förmögenhet i första hand?

För en del är det säkert så, klasstillhörighet vill många visa upp, även i vår tid.
Men om man ser estetiskt på ett material har träslag många fler möjligheter, i dag, likväl som då.