Google

Translate blog

måndag 18 oktober 2010

Vems texter ger något att läsa för dig?

De texter i berättelseform som noveller eller romaner ger dig inget om du inte kan hitta något i dem som du kan se som något du känner igen från ditt eget livs erfarenhet eller tankar.

Att skriva för massorna i form av millionsäljande böcker är att förstå det som de flesta människor kan se sig som erfarna eller kunniga eller rädda för.

Smal litteratur är inget för alla utan för de som önskar förstå mer än sin vanliga vardags eller akademiska kunskap.

När det gäller facklitteratur läser du i första hand det som intresserar dig inom ett visst ämne. Det du vill veta mer om och det du är nyfiken på.

Men även här gäller att författaren bör dela språk med dig för att det ska ge dig något. Akademiskt språk passar inte alla utan ett enkelt språk i skriften är att föredra om en bok ska sälja eller läsas av flertalet och inte riktas till mentorer på universitet eller forskare av samma slag som författaren är.

Populärvetenskapliga böcker är för alla och har lika stort värde om inte mer än akademiska avhandlingar vilka skrivs i första hand av den som önskar doktorera. En doktorsavhandling är inte läsbar för alla och är även för en akademiker i många fall torr och tråkigt skriven.