Google

Translate blog

onsdag 20 oktober 2010

Demoner har alltid funnits.

Korybaner är demoniska väsen i den grekisk-asiatiska gudinnan Rhea-Kybelcs följe. Men genom tiderna har demoner fått andra namn beroende på religion. Men det viktiga är att de fanns och säkert ännu finns.

Demoner är onda andar som funnits sedan skapelsen och som ännu i dag sprider sin missämja bland människor och får dessa att välja egosim och ondska istället för omtanke om andra än en själv.

Man kan se individualismen som en ond inriktning, då den innebär att satsa på sig själv och förverkligande av egna drömmar, även om det innebär att någon annan krossas.
Enligt bibeln ska man inte söka kontakt med andevärlden då det innebär risk att bli lurad av dessa demoner. De utger sig för goda andar men är tvärtom.

Medier och spiritister liksom siare ska man inte beblanda sig med enligt bibeln, då dessa är förvirrade av onda andars makt, fast de själva tror att de arbetar för goda ändamål.
Tron på andar har ökat igen i vår tid. Mycket beroende på att denna tro ger snabba svar vilket inte bibeln ger, bibeln ger enbart hopp grundat på tro.

Tron är fri. Men tron är förutsättningen i bibeln medan effekter ges av ovanstående som kan upplevas och ses.

Därför är det inte konstigt att sekulariseringen ökar i vår tid, där man önskar se snabba konkreta resultat att tro på.