Google

Translate blog

fredag 22 oktober 2010

Tänk om alla människor till slut blir allergiker

Allergi är vår tid gissel. En förr nästan okänd sjukdom som första halvan av 1900-talet mest handlade om det man benämnde hösnuva.

Allergi mot pälsdjur var ovanligt och mot födoämnen än mer ovanligt.
Varför har det ökat i vår tid?

En del påstår att det beror på att vi som barn inte längre utsätts för ämnen av slaget pollen och smuts av husdjur mm likt de uppväxande i forna bondesamhällen gjorde och härmed inte får naturlig motståndskraft mot allergi.

För min del anser jag att vår kropp utsätts för betydligt fler ämnen än förr och överbelastas av nya kemiska tillsatser i mat, textilier och luftföroreningar.

Kan slutet bli att alla människor blir allergiker i framtiden?

Det finns möjlighet att bli allergisk mot allt, så möjligheterna är obegränsade.