Google

Translate blog

måndag 25 oktober 2010

Kan tiggeri bli ett yrke även här i Sverige?

Kan arbetsförmedlingen i framtiden ge kurser i hur man tigger på bästa sätt?

Kan Alliansen se tiggeri som en utväg från det som de föraktfullt kallar bidrag men som egentligen är en försäkring som utfaller när människor inte kan eller får ett arbete?
Mitt tips är ja, jag tror detta kommer att bli vanligt i framtiden. Hur det sedan ska kontrolleras är en annan sak.

Tiggeri finns och accepteras i många länder där man inte tar så noga på uppgiften att ett folk i ett land är allas ansvar vilket på bästa sätt ska leva genom regimens beslut.

Frågan är hur långt fram i tiden detta ligger här. Det finns fler och fler av dagens svenskar som inte kan förstå varför de arbetande ska betala skatt som hjälper sjuka och arbetslösa att överleva. Själva kan de inte se sig i en framtida situation som arbetslösa och sjuka.

Denna egocentriska inställning är i dag på frammarsch, subventionerad av den borgerliga alliansens agenda. Av den anledningen ser jag att tiggeri som sysselsättning kommer att bli nästa steg, efter hushållsnära tjänster etc, av beslut för att hålla folk sysselsatta.