Google

Translate blog

fredag 29 oktober 2010

Omdöme kan svikta - Korruptionen ökar

När någon tar ett beslut av något slag har det förhoppningsvis varit efter det att ett gott omdöme gjorts. Det är bäst för alla som berörs, inte bara för den som tagit det.

Men omdöme kan svikta om ett beslut tas utifrån normer som kan ge beslut som drabbar den som tar det negativt.

Här kommer korruptionen in som är så vanlig i alla samhällen. Öppen eller väl dold.
Gör du mig en tjänst gör jag dig en och detta måste vi gör i hemlighet. Ingen har med det att göra. Säkert känner många igen detta slag av överenskommelse vilken ofta blir korruption.

I andra stater sker korruption genom att någon betalar för företräde eller andra fördelar eller kanske till och med för att få det lagen föreskriver som rätt.
Omdöme är beroende på samhälle, kultur och personlighet. Relativ med andra ord.