Google

Translate blog

söndag 31 oktober 2010

Finns det kvinnliga kvar? Finns det manliga kvar?

Förr visste alla hur en kvinna eller man skulle vara. Man hade en könsroll för att familjen skulle fungera. I dag finns inte denna och resterna utrotas så fort man hittar någon gammal rest av den.

Familjen är inget bestående utan en tillfällig konstellation. Få familjer av det slag man förr kallade livslång kärnfamilj finns kvar.

Den förr ovanliga skilsmässan är i dag något som går före allt annat. Den som inte är skild ses med konstiga ögon på. Den som är skild är oftast det mer än en gång, det har gått inflation i skilsmässa. Vid undersökningar frågas ibland efter din nuvarande status. Inte om du är gift, skild eller ensamstående.

Man har accepterat att inga fasta förhållanden finns utan enbart tillfälliga och att detta är normalt.

Men mår människan bra av detta att fly istället för att kämpa för den familj man skaffat?
Genom att inga fasta könsroller finns längre har det kvinnliga blivit manligare och tvärtom.

Kan detta vara en av anledningarna att inga fasta värden eller bestående känslor finns?
Efter förälskelsen kommer inte kärleken utan bara tomhet. Förälskelsen som enligt vetenskapliga rön varar i ca 3 år blir till ett vakuum efter denna tid då flertalet tror på livslång förälskelse och inte klarar av tiden efter detta och kampen för ett bra förhållande eller hållbart aldrig kommer till stånd.