Google

Translate blog

måndag 1 november 2010

Vilddjuren finns även bland människosläktet

Hur upptäcker man dem? Svar; Det gör man inte. Däremot ser, upplever eller läser man om dem i media.

De lämnar spår. De misshandlar, våldtar, mördar och lämnar sina spår på alla slags vis. Exempelvis nedsmutsning, ilskna utrop utan substans, hänsynslöshet och otrevlighet i alla sammanhang.

De skrämmer och genom detta respekteras de då människor inte vågar opponera sig mot dem. Risken för hämnd finns alltid om de inte upplever att de får rätt.

Det handlar inte om psykopater eller egoister, det är en annan slags personer. Vilddjuren har känslor, men kan inte styra dem på grund av sin ilska som förr kallades temperament och häftigt humör. Häftigt ska inte ses begreppsmässigt då det i dagens tolkning ses som spännande, utan som tidigare, som kall och hård hänsynslöshet.

Vi har alla sett dess spår. Plötsligt är de där. Utseendemässigt kan de inte urskiljas, varken kön eller plats i samhället kan ses som urskiljande. De finns överraskande bland de vi många gånger minst anar. 

De har alltid funnits och är en procentuell del av mänskligheten, vilken vi inte önskar ha med att göra om vi kan slippa. De agerar ibland i flock men oftast ensamma.