Google

Translate blog

onsdag 3 november 2010

Föraning, är det en siarförmåga och har alla denna?

Att känna på sig något gör de flesta och ibland blir föraningen sann. När så blir fallet tas det som att man kan se framåt även om de flesta gånger man haft en sådan känsla efteråt visat sig falsk.

Samma sak är det med siare och spågummor. Ibland får de rätt genom sin insikt om hur människor känner och hur det då kan gå för dem. Dessa siare är i många fall duktiga på att psykologiskt ta till sig signaler och att analysera dessa, läsa mellan raderna och instinktivt förstå vad den som besöker dem önskar höra.

Ibland har den besökande bara kommit för att få en bekräftelse på något denne redan vet eller önskar att någon bekräftar.

När så siaren tar tag i tråden och får rätt sprider sig ryktet om dennes förmåga.
Alla kan inte bli siare men alla kan ha föraningar. En siare spår andras framtid eller nuvarande liv utefter föraningar om detta som denne tycker sig ana och så chansar denne på vad den undrande önskar höra.

Den som är tvivlande på siarens kameleontförmåga och egen föraning vill få bekräftad osanningen i denna för sig själv. Liksom personer som öppet berättat vad de redan vet för siaren och får bekräftat detta motarbetar andra allt för att bevisa att siare är bluff. Medvetet eller omedvetet det blir en självuppfyllande profetia.