Google

Translate blog

torsdag 4 november 2010

Vem konsumerar kultur och varför?

Kultur, begreppet som hör hemma bland de bildbara är vad det alltid setts som. Människor från arbetarklassen och de som inte har högre utbildning ser ner på kultur i form av gallerier, museer, teater mm.

Detta ses som lyxkonsumtion och helt meningslösa sysselsättningar. Något för de rika och förnäma, anses det.

Men även kulturslukarna, de så kallade bildade, förnäma och rika ser även de kulturen som något som skiljer dem från de obildade och oförstående.

Därför är människor i många fall överens om detta. Detta är något för oss, inte er. Detta är inget för oss, utan för dem.

Konsumtionen är att gå på vernissage, gallerier, teater och museer. Självklart kan mer ställas in i detta begrepp. Men ovanstående är det som klassiskt ses som kultur.

Klasskillnaderna inom kulturbesök finns fortfarande medan många andra ting förändrats och jämställts. Bokläsande görs i alla klasser. Resor likaså.

Semesterturer var förr även det något inte arbetarklasen gjorde, även om det bara handlade om besök på några mils radie. I dag gör alla detta, undantag sjuka och arbetslösa. Men målen är olika för arbetarklass och akademiker. Den förra reser oftast till badstränder. Den senare till kulturbesök och äventyr.


Skillnaderna består ännu idag, man önskar visa vart man hör, i dag som då.