Google

Translate blog

fredag 5 november 2010

Sierskan i Delfi var vansinnig när hon förmedlade goda råd.

Detta påstår Platon i sin bok Faidros vers 244 b. Men att vara vansinnig sågs inte som negativt på denna tid.

Idag hade detta inneburit att den som ansågs vansinnig inte var vid sina sinnens fulla bruk och borde spärras in på en psykklinik. Ingen skulle lyssna på dennes, som det skulle ses som, sjuka fantasier och verklighetsuppfattning.

Då för länge sedan sågs vansinnig som att personen fått kontakt med gudarna och den vägen fick inblick i deras värld. Den fick under det annorlunda upplevelseskedet inblick i vad som skulle ske och kunde därför förmedla spådomar. Detta gjorde oraklet i Delfi, visserligen var dessa utsagor mycket svårtolkade då oraklet var påverkat av ångor från underjorden som sipprade upp där hon satt.

Men tolkningen av vad som sades gjordes efterhand alltid till oraklets fördel och därför var oraklet spåkvinnan, prästinnans ord, mycket viktiga under lång tid, ca 1200 år fanns det ett orakel i Delfi.