Google

Translate blog

måndag 8 november 2010

Ambrosia, de grekiska gudarnas mat

Genom att äta denna nektar kunde deras odödlighet och eviga ungdom bevaras.
Detta var ungdomens källa och odödlighetens elixir.

I alla tider har människan sedan dess sökt denna källa. I många fall var det en av alkemins mest betydelsefulla sökmotorer, den andra var att försöka bli rik som ett troll genom att försök gjordes att av ickeädelmetall göra guld.

Allt misslyckades och drömmen om evig ungdom och rikedom utan gräns blev en dröm som finns ännu i våra dagar.

I dag går jakten på evig ungdom i laboratorierna där man söker den länk i DNA som kan ge svaret på åldrandets gåta.

Jakten på rikedom finns självklart även numera och är i första hand jakten på snabba pengar genom att göra snabba klipp i aktier eller spekulation.

Här har några lyckats, på bekostnad av flertalets felspekulation.

Den eviga jakten och drömmen om evigt mänskligt liv och stort kapital fortsätter och kan väl ses som den eviga mänskliga drömmen.

Drömmen som inte kan uppfyllas men som i många fall är energin bakom allsköns utveckling och hopp i samhället. Politiska ideologier. Människors innovationer och sexuella begär.