Google

Translate blog

fredag 12 november 2010

Minnen från förr skapar sammanhang i nuet.

Din bakgrund med alla vidhängande minnen gör att du med åren får lättare för att hitta ett sammanhang i livet och samhällets utveckling.

Dina upplevelser från tidigare skeden och upplevelser du varit med om, hört och läst om är det bakgrundsmaterial du har för att se och förstå det som du upplever i nuet.

Nya upplevelser tolkas utifrån något du upplevt eller tänkt tidigare i andra sammanhang där du söker någon likhet och hur du då accepterat detta.

I dag värderas inte denna förmåga hos de äldre vilka har mer att ösa ur och just därför kan se sammanhang som gör att vissa förändringar bör undvikas i samhället. Man upplever en varningssignal som yngre inte kan se eller uppleva.

Segregation av arbetslösa och sjuka, misstron mot invandrare ser de allra äldsta i många fall som liknande det som fanns under 1930-talets Europa. Något som medelålders och yngre inte kan se, om de inte läst mycket om den tiden.

Dock är den generation med minnen från denna tid snart helt borta och det är anledningen till att segregation av arbetslösa och sjuka inte upplevs av de styrande eller de flesta människor i dag, som inte själva tillhör gruppen.

För ytterligare många år sedan sågs äldre som visa och var de som man tillfrågade när samhällsproblem mm uppkom. I dag frågas äldre inte till råds istället ses ungdom och förändringsbenägenhet som viktigast.

Men om denna förändringsiver, ofta utifrån något som redan fungerar, är bra svarar jag skarpt, att i de flesta fall är det inget annat än ett fördärv för nutiden och framtiden.