Google

Translate blog

lördag 13 november 2010

Varför detta behov av skyddsamuletter?

Skyddsamuletter har alltid funnits. Det är bara motiven som skiftat över tid.

Men varför behöver människan dessa trygghetssymboler som sinsemellan inte har någon likhet med varandra över tid?

Är det för att ersätta den allskyddande modern som inte finns längre när barnet växt upp?
Är det för att få trygghet i en värld där det kan hända vad som helst?
Är det magiskt tänkande?
Säkert ligger sanningen lite i varje av ovanstående.

Jag tror även att dessa amuletter kan ses som något man kan jämföra med symboler för något, vilket många i dag använder. Kristna kors, Tors hammare och föreningssymboler mm.

Man bär dem för att få ett sammanhang av något, en tillhörighet av något.

Kanske man kan se vigselringar på samma vis. De är även en slags tillhörighetssymboler.
Signaler utåt, trygghet inåt. Jag är inte ensam, blir tecknet utåt likväl som trygghetsskapandet inåt.

Symboler kan ge mycket, trygghet, skyddstänkande tillhörighet.
De har alltid funnits och kommer säkerligen  på ett eller annat sätt också att alltid finnas.