Google

Translate blog

måndag 15 november 2010

Varför är löften bindande i en del fall och inte i andra?

Ett som inte längre är viktigt att hålla och som accepterats att vara relativt är äktenskapslöftet.

Däremot är vissa löften bindande även idag. Ett handslag kan räcka för att ett avtal ska ses som bindande.

Ett löfte om att betala en viss summa för något eller göra något spektakulärt om inte något faller in blir ett löfte som ofta kallas att slå vad. Att slå vad och hålla vadet eller löftet ses som tvingande i betydligt större grad i vår tid än ett äktenskapslöfte som i dag ses som en ceremoni.

Ceremoni av slaget dop och konfirmation som de flesta ser som en tradition men utan att ta själva löftesgivandet under denna som allvarligt.

Löften givna under ex vadslagning eller löften givande under affärsuppgörelsers handslag ses däremot som ytterst tvingande och handslag vid affärer som inte hålls kan bli en tingssak.

I alla dessa fall bör det tvingande vara bevittnat annars blir det ord mot ord.  Men tvånget består.

Medan däremot traditionslöftena inte ses som så viktiga av flertalet även om bevittningen är större i de flesta fall när dessa ges.

Vår tid kan därmed inte ses som lik tidigare tider då det som i dag ses som traditionslöften då sågs på blodigt allvar och kunde bestraffas hårt vid löftesbrytning. Övriga löften och vad var även de hårt hållna förr.

Min misstanke är att med just äktenskapslöftet har synen förändrats då människan är promiskuös och alltid varit det men i vår tid har det accepterats och då har religion fått stå tillbaks i de mest sekulariserade staterna.