Google

Translate blog

fredag 19 november 2010

Cikadorna var ursprunget till sången

Cikadorna är en grupp insekter som finns i ett antal av ca 2500 arter på vår jord.

Enligt den grekiska mytologin var dessa mänskliga och sjöng så vackert att muserna överväldigades och en del av de människor av vårt släkte som då fanns överväldigades så av sången att de slutade äta och dricka och dog.

Av dessa uppstod en del senare och från dessa kom sedan cikadornas insektssläkte till, vilka av muserna fick gåvan att de efter födelsen inte behövde någon näring utan omedelbart började sjunga fram till sin bortgång.

Men vad som är intressant om vi ser till nutid, dåtid och kanske framtid är hur en del förtrollas av sång och inte ansåg (anser) sig kunna leva utan den medan andra inte tycker sång är viktigare än något annat och i många fall väljer bort den i sitt liv.

Ska ovanstående förklara de tankar man hade i den grekiska antiken av hur vissa älskade sång och levde för den medan andra var likgiltiga eller mindre intresserade av att njuta av densamma?

Möjligt, då det mesta förklarades utifrån mytologi liksom det i dag förklaras genom psykologi.

Även i dag finns de som älskar sång och de som inte gör det.