Google

Translate blog

lördag 20 november 2010

Egoism ses som gott för alla, en spegling av Sverige i dag

Vi fick under sena 1990-talet en inriktning i samhället som kallas individualism och nyliberalism. I dag florerar detta på alla stadier i samhället och Alliansens politik är en spegling av denna filosofi.

Även arbetspolitiken som Herr Borg tagit från en av nobelpristagarna i ekonomi florerar för fullt. Amerikansk filosofi har alltid varit att ju lägre ekonomiskt stöd en arbetslös får desto lägre lön arbetar denna för. I USA har därför många både två och tre arbeten där lönen sammantaget inte går att leva på.

Egoismens tidevarv skulle vår tid kallas då individualism och nyliberalism är speglingar av detta. Allt med målet att de redan privilegierade ska kunna leva av andras arbete utan att någon ska se ned på denna egoism utan istället beundra dessa egocentriker och själva försöka efterlikna dessa.

Därav har vi fått ett samhälle  med en politik där vissa värderas högre än andra i människovärde.
Något som varit omöjligt politiskt för bara några årtionden sen att arbeta för i Sverige.