Google

Translate blog

lördag 27 november 2010

Varför kommenterar människor artiklar på nätet?

Är det för att de älskar att se sina tankar på pränt? Är det kanske för att det är enda vägen de kan göra sig hörda?

Det sista är nog det sannaste och ofta är det personer som är absolut maktlösa och frustrerade på samhället som enbart ser sig ha denna utväg att protestera och klaga på.
Få politiker eller makthavare lägger in en kommentar på en artikel på nätet.

Däremot går dessa gärna i svarsmål om någon har skrivit en insändare som publiceras i en tidning.

Är då en kommentar av en artikel på nättidningen något som läses och den som kritiken riktas mot ser? Svaret måste bli; i de flesta fall inte. Om däremot samma kritik riktats i en insändare i en dagstidnings tryckta upplaga som i en kommentar på nätet hade med stor sannolikhet den kritiserade gått i svaromål.

Är det då meningsfullt att lägga in kommentarer? Ja för den som lägger in denna stiger självkänslan. Att sedan ingen läser detta, mer än moderatorn på tidningen för godkännande, är en annan sak. Personen har fått skriva av sig, en bra psykologisk ventil har utlösts.

Så fortsätt kommentera era lokalpolitikers agerande och affärer på er lokaltidnings nätbilaga eller regeringens agerande i en rikstidning. Självkänslan ökar då och det får dig att känna dig som att du inte är betydelselös.