Google

Translate blog

söndag 28 november 2010

Din röst kan vara som balsam eller söndring.

Det är inte alltid det du säger som ger tröst eller motsatsen. Det kan vara din röst som väcker otrevliga känslor hos den du talar till.

Hur välmenande du än är, kan det uppfattas som otrevligt, om din röst påminner om någon som en gång behandlat den du talar med illa eller sårande, ironiskt eller förlöjligande.

Då kan till och med någon som har skarpare formuleringar och hårdare ord uppfattas som mer vänlig, om denna har en röst den tilltalade uppfattar som en som påminner om en vänlig röstnyans från barndomen.

Allt sker i detta fall mer eller mindre omedvetet, men kan ge stora effekter.

En röst kan ge balsam för själen eller tvärtom, oberoende av vad den säger. Innehållet är inte alltid det enda utan rösten kan vara viktigare.

På samma sätt bedömer vi en person utseendemässigt som intressant och trevlig om utseendet påminner om någon vi en gång tyckt om och tvärtom.

Detta kan ge stora besvikelser och stora missbedömningar.

Men det är mänskligt.