Google

Translate blog

onsdag 1 december 2010

Utifrån vad eller vem skapas en modell?

Oftast har någon först skapat en modell av något innan en massproduktion görs.

Modellskapandet i sig är inget konstigt. Men utifrån vad görs modellen? En idé? 


Ja troligen, men vad gör att en idé uppstår och varför är en modell bättre än en annan? Symmetri, ergonomi, skönhetskänsla eller tillverkningsfördelar, är det vad som till slut bestämmer hur en modell ska se ut för att godkännas?

Men då uppstår frågan, från vems synpunkt?

Verkställande direktörens skönhetskänsla, vad som tidigare setts säljas bäst eller är skönhet och ev praktiskt, något universellt, som skapats i människan från första stund?

Finns det något av det som Platon kallade idévärlden där allt finns i en perfekt skepnad och att det är från denna  idéerna kommer som vi försöker förverkliga mer eller mindre lyckat i vår ofullständiga livsvärld.

Vi återerinrar oss dessa perfekta skapelser av allt från vårt ickeliv här innan födelsen och därav blir en viss modell mer intressant än någon annan, allt utifrån hur lik den är originalet från idévärlden varifrån vi kommit och varthän vi åter en gång återvänder.

Frågor utan svar men varifrån kommer annars idéer av hur en modell bedöms?