Google

Translate blog

torsdag 2 december 2010

I domstolarna söker man inte sanningen

Istället döms utefter vad som övertygar. Det är med andra ord en kamp eller tävlan mellan åklagare och försvarsadvokat om att övertyga.

Båda försöker smula sönder den andres argument. Vittnens utsagor smulas sönder, vem som lyckas bäst med detta är olika.

Men det ger mer pondus i denna värld att få en nästan 100 % säkert överbevisad brottsling fri än att fälla denne.

Därför har ofta försvarsadvokaten en större karriärmöjlighet än åklagaren.
Är det rätt eller fel?

Man kan se det som att även lag och rätt, som så mycket annat, är relativt i förhållande till vem som anklagar eller försvarar.

Allt handlar om retorik, bevisen kommer i andra hand.