Google

Translate blog

fredag 3 december 2010

Theuth, den store uppfinnaren

Han var en av det gamla Egyptens gudar. Theuth var den som uppfann siffrorna, matematiken, geometrin, bokstäverna astronomin och brädspel mm och lyckades övertyga Egyptens kung Thamus om nyttan av ovanstående. Därför lät Thamus sprida denna kunskap till sitt folk och därifrån spreds kunskapen vidare.

Detta är en gammal förklaring till hur ovanstående kom till och från vem.      

Det finns många förklaringar och många folk och gudar varifrån man antog kunskapen kom från.

Men vad kom först, siffran eller bokstaven? Jag anser att om man idkade byteshandel måste man kunna räkna. Men även tala begripligt för att göra sig förstådd.

Talet och matematiken kom först, de hör ihop. Sedan använde man säkert något slag av kulram när man räknande. Pinnar eller stickor först.

Därefter började någon att använda bildsymboler. I Kina tex används fortfarande skrift av bildkaraktär. Långt senare uppfanns alfabetet. Någon önskade beskriva händelser i ord, inte i bilder. Säkert kom denna idé som i dag när nya rön görs,  på många olika platser samtidigt.

Kanske man kan säga att en universell evolutionstanke slog rot. Många började lyssna på ord och delade upp dessa i tecken som sedan kunde avläsas.

Det svåra kom sedan att förmedla och lära ut dessa teckens delar av ord men det är en annan historia.