Google

Translate blog

lördag 4 december 2010

Amon föddes ur ett ägg han skapat själv

Amon var en egyptisk gud vilken skapade ordning ur kaos.

Det finns likheter med den kristna guden i denna berättelse. Gud skapade  ur kaos. Gud fick även ordning ur kaos.

Kaos kan ses som efterföljderna av Big Bang.

Gud ska ha funnits alltid. Amon skapade sig själv ur ett ägg. Den eviga frågan om vad som kom först, ägget eller hönan, kan man fundera över.

Ägget bör ha varit först, även vi människor skapas ju ur ett moderägg som en spermie punkterar.

Amon kan ses som att ha funnits i alla tider, även innan skapelsen, då han enligt mytologin skapade sig själv ur ett ägg, vilket han själv skapat.

Svårt att förstå, men inte svårare än att Big Bang skapades ur intet eller att Gud, som alltid funnits, skapade världen ur kaos.

Kan alla skapelseberättelser gå tillbaka till samma punkt? Kan alla Gudar egentligen vara samma Gud som menas men berättats om utefter vilken tid berättelsen spridits och kulturen i denna epok?

Är Gud egentligen densamma i alla tider?

Är alla gudsbilder egentligen en berättelse om samma Gud?
Jag tror det.