Google

Translate blog

söndag 5 december 2010

Adonis trädgårdar

Adonis var i den grekiska mytologin årstidernas gud. Adonis trädgårdar var krukor som omgav statyn där frön satts som blommade på sommaren och vissnade på vintern.

Årstiderna var förr mycket viktigare att följa än de är i dag för att överleva.  Sådd och skörd var av vikt då man var helt beroende av god skörd för att inte svälta innan man kunde skörda nästa gång. Import av livsmedel var inte så enkelt som numera.

Man tillbad därför Adonis och hoppades på god skörd. Senare i historien tillbads vår Gud. I vår tid var den så kallade bondepraktikan viktig för att veta naturens tecken för att så och skörda.

I dag kan, och intresserar sig få av naturens tecken för sådd och skörd, allt har blivit maskinellt, och nya frösorter har tillkommit där bevattning är legio vilket gör att beroende av väder har minskat.

Genom att vi inte är beroende av väder lika mycket och vi lärt oss manipulera naturen ser vi inte heller tecknen på miljöpåverkan i naturen, vi litar bara på expertisens utsagor, om ens det.

Men fast varningarna på en accelererande miljöförändring finns vägrar politiker och vissa forskare att tro på det. Att göra något för att inte värmechocken ska komma kostar och det är då mångas uppfattning och tro att värmen som kommer kan göra klimatet mer trevligt för soldyrkare.

Tyvärr kommer dessa dårar eller deras efterkommande att ångra sina dumma idéer om att leva för dan med skygglappar mot framtiden att bestraffas hårt och skoningslöst.

De efterkommandes dom mot sina omogna förfäder kommer att bli hård och framtidens människor kommer att få en hård miljö att leva under. Att nonchalera naturen och skaparen för en fantasiuppfattning om verkligheten blir människans värsta uppvaknande en gång i en nära framtid.