Google

Translate blog

måndag 6 december 2010

Pan var inte trevlig att möta.

Pan var en gud i grekisk mytologi som ofta gestaltas som en man med lurviga ben och bockfötter. Han sas fördriva tiden i skogen med att spela på sin flöjt och injaga skräck i människor han mötte.

Läser man ovanstående kan man se honom utseendemässigt påminna om kristendomens gestaltning av djävulen som även denne sägs ha bockfötter.

Att djävulen har detta tror jag inte på, ondskan kan visserligen ta vilken gestalt som helst, men bockfötterna har säkert lagts till av forna berättare som hört talat om skräckgestalten Pan.

Mycket av beskrivningen av djävulen har tagits från tidigare skräckgestalter för att skrämma så mycket som möjligt.

Pan var många rädda för långt innan kristendomen kom. När så kristendomen spreds i den grekiska världen var Pan mer känd än djävulen. Därför tog man den skrämmande bockfoten som Pan ansågs ha och använde denna metafor även på djävulens beskrivning.

Det går säkert att hitta många beskrivningar av djävulen som har sin utgångspunkt från tidigare gudaväsen och demoner från mytologi av skilda slag.

Men har man i minnet att detta gjorts för att en tidigare skrämmande ond gud som var allmänt känd därigenom gjorde att djävulen lättare skulle bli känd som den som var ondskan och tidigare onda väsen bara varit olika bilder av djävulen blev det lättare att sprida det kristna budskapet.