Google

Translate blog

torsdag 9 december 2010

Nya ideal i vår sköna nya svenska värld.

Idag är det helt okej att värdera människor som bättre eller sämre utefter om de har lyckats få ett arbete eller ej eller om de är sjuka eller friska.

Däremot är det absolut inte okej om man värderar människor efter kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung.

Men varför ska vi människor värdera och undervärdera medmänniskan?

De senare uppräkningarna av kön etc var okej segregationsmöjligheter tidigare. Men är förbjudna idag. En anmälan mot någon som värderar dessa grupper som sämre kan bli dyr.

Däremot är det subventionerat genom statens flumbegrepp ”arbetslinjen” att värdera sjuka och långtidsarbetslösa som sämre människor vilka ska segregeras ekonomiskt utefter arbetslinjen.

Är det ett inbyggt system i människan att den dag man förbjuds se ner på en viss människa kommer man att se ner på någon annan? Är mobbing inbyggt i människopsyket och finns det för att människan ska kunna bekräfta sig själv som bättre än någon annan? Har det med konkurrens att göra?

Kan inte människan leva jämställt? Måste det finnas segregationsmöjligheter för att människan ska kämpa för att få det bättre eller känna sig bättre till mods? Ja, förunderligt är människans psyke.

I dag är det långtidssjuka och långtidsarbetslösa som behandlas som mindre värda. Människan får inte längre behandla folk sämre utefter kön, sexuell läggning eller etniskt ursprung utan att riskera repressalier. Då är statens propå för hård behandling av sjuka och arbetslösa ersättningen. 

Man ursäktar sig med att då blir de sjuka friska och de arbetslösa får arbete. Hur man får det att gå ihop är en gåta. Det är dock helt i tiden och troligen var det en anledning till att Alliansen fick förnyat förtroende, om man undantar skattesänkningarna för de som ser sig förmer än andra. De som har arbeten just nu. 

De lever efter dogmen ”se så mycket bättre vi är som har arbete, vi får det ena jobbskatteavdraget efter det andra medan de sjuka och arbetslösa inget får, nog är vi bättre och skönare än dessa som människor.” Staten har visat oss detta. 

Ja, även Nobelpriset i ekonomi ger Alliansen och de som har arbete en bekräftelse på hur rätt det är att segregera människan av idag. Men allt är relativt, en dag hinner verkligheten ifatt igen.