Google

Translate blog

fredag 10 december 2010

Fickkniven var min barndomsgenerations leksak

Många barn hade förr ett knivhölster med kniv med sig vart de gick. Det sågs som självklart att barn (oftast pojkar) karvade och använde detta redskap.    Ingen reagerade på det.

Man hade kniv med när man metade för att skära fisken i nacken och på det viset ta livet av den alternativt banka den i nacken med knivens baksida. Fiskkniv var självklart att ha med. Fickkniv hade de flesta, både vuxna och barn.

I dag är det förbjudet att gå med kniv på sig, om det inte är en snickare exempelvis, som behöver den i sitt yrke.

Då frågar jag följande, varför har människor idag så dåligt omdöme att denna lag blivit till? I alla tider kunde människan gå med kniv på sig utan att använda denna till något hotfullt verktyg.

Få använde den till våld. I dag kan man inte längre lita på att kniven inte används som våldsverktyg. Våldet har förändrats, förr slogs människor lika mycket som i dag. Men då någon hamnade på marken var det över den segrande stod upp. Ingen var så ynklig att den fortsatte slå och absolut inte sparka på den som låg ner. Sparkar var för den delen mycket ovanliga i slagsmål förr, man brottade ner varandra.

Vad visar detta?

Jo, självklart att människan har blivit mycket våldsammare i dag.

Vad beror det på?

Ett misslyckat samhällssystem, misslyckad skola, misslyckade söndrade familjer?

Allt ovanstående, när våldet ökar och empatin minskar är det tecken på ett misslyckande för alla.

I framtiden kommer det att sluta med att samhället sönderfaller.