Google

Translate blog

lördag 11 december 2010

Borrar du pluggar jag

Tanken går kanske till hyllor från IKEA där man har borrat hål som sedan kunden får banka in träplugg i innan hyllan kan monteras.

Men här menar jag något annat. Människan lever och konstruerar sin vardag och sitt liv, ibland bra, ibland till sin egen undergång. En del människor förstör för andra, sig själv eller miljön på vår jord. Andra försöker laga en människa som gått sönder fysiskt eller psykiskt, miljö eller ting någon slitit ut eller behandlat fel.

Den som förstör möjligheter, ting eller sina egna möjligheter, har borrat hål i tillvarons harmoni. Då behövs någon som återställer harmonin, tätar det söndrade.

Den som snabbt eller hastigt borrar sönder någon psykiskt eller fysiskt behöver hjälp. Hjälparen, om denne får chansen, tätar hålet. Dessa tätare är sjukvårdspersonal, reparatörer eller vanliga medmänniskor.

Det är hjälpare som försöker återställa harmonin i miljön eller i en människas liv. Ingen är bara ett slag av människa, alla är något av varje. Det du kan hjälpa till med är en del av dig, det du förstör är en del av dig.

Vi är både förstörare och hjälpare, en blandning av ont och gott. Vi väljer olika i skilda situationer. 

Vi är människor.