Google

Translate blog

tisdag 14 december 2010

Sjökaptenen leder ett minisamhälle på vatten.

I alla tider har kaptener varit de som fodrat omedelbar lydnad på skeppen i världens hav antingen det varit på handelsskepp, piratskepp eller krigsfartyg.

Skeppen har varit små samhällen i sig som letts hierarkiskt uppifrån och ner. Pennalism har inte varit ovanligt.

Vissa skepp har styrts diktatoriskt där hugg och slag var vardagsmat. På andra fanns en viss demokrati.

Men fullständig orderlydnad kan vara förståelig när skeppen anfölls av pirater eller stormar for runt seglen.

Det hände att skeppen övertogs av besättningen. Myteri förekom då  maten var slut eller kaptenen blivit ovän med lägre befäl.

Jag är säker på att det finns otroliga mängder av material från loggböcker och dagböcker från skeppens besättning genom historien som skulle ge stoff åt många filmer, böcker och tankar på hur man kan lösa eller inte ska försöka  lösa problem.

Här har framtida forskare säkert mycket att ösa ur. Det är lättare att förstå och undersöka ett minisamhälle än ett stort statssamhälle. Minisamhället kan säkert spegla det stora samhället och ur detta kan vi lära och förstå. 

Betänk att det ofta på skeppen, nu som då, var många etniska grupper som skulle samarbete. Bara detta kan ge många lärdomar hur man tacklade detta.