Google

Translate blog

onsdag 15 december 2010

Protagoras påstående håller än.

Vi människor är duktiga på att värdera saker. Inte bara ting, som kan ses som vackra, användbara eller bara nödvändiga.

Vi bedömer även människor efter detta mått och har förhållanden med de som är användbara, om vi får den möjligheten. Med de vackra, om vi får den möjligheten, här finns älskarinnor, älskare och fruar och män. Även de personer vi nödvändigt bör hålla oss väl med finns här ofta i form av myndighetspersoner eller arbetsgivare eller kunder om vi för vår ekonomiska överlevnad måste ha denna kontakt.

Vi värderar även motsatsen. Ting som inte är användbara skrotar vi eller låter bara ligga där de är. Dessa ses inte längre som nödvändiga, i denna grupp finns även skadeinsekter mm. Fula saker undviker vi och dessa vill vi inte pryda våra hem med.

När det gäller människor finns även här de för oss onödiga. Dem vi flyktigt möter på trottoaren, ser i tidningens spalter eller ser på teve. De fula ryser vi inombords åt och undviker än mer när vi stöter på dessa som vi upplever fula och motbjudande.

Men man bör även ta i beräkningen att de användbara kan bli oanvändbara och tvärtom. Upplevelserna ovan av ting och människor är relativa och kan snabbt förändras.

Människan är alltings mått, för de ting som är att de är och för de ting som inte är att de inte är.”
Detta sa en gång Protagoras, och nog är det riktigt, eller hur?