Google

Translate blog

lördag 18 december 2010

Kan varulven ha funnits?

Varulven är en människa som vid fullmåne förvandlas till en varg som terroriserar och skrämmer omgivningen.

Ett monster som fascinerat människor genom historien. Men har den funnits? Vi tar då mångalen med i beräkningen. En legend om att fler våldsbrott mm uppstår vid fullmåne.

Säkert har detta påverkat tron på varulvens existens, en tro som varit större på vissa platser och även förverkligats genom samma ursäkt som alkoholintagets dogmer.

Många anser ju att alkoholpåverkan ursäktar dumt uppförande. Men även detta är en legend som blivit fakta. Sanningen är att alkohol inte ursäktar idioti eller våld. Det gör bara att den latenta våldsbenägenheten får en ursäkt för att genomföras. 

Personen gör det den önskar genom sin dåliga psykiska hälsa och ursäktar sig med att denne druckit alkohol. En av de uslaste ursäkter som finns.

Hade personen ansett att detta var sant och alkoholen haft denna effekt hade denne person inte druckit för att inte plåga sin omgivning. Nu dricker denne istället för att få en ursäkt för att plåga sin omgivning för att få en inre tillfredsställelse.

Samma sak anser jag varulven var. En person som älskade att plåga och skrämma och som tog människors skräck som ursäkt för att få utlopp för sitt skräckvälde. Självfallet var även dessa personer psykiskt sjuka eller perversa. Men ur detta kom varulvstanken. 

Den skrämmande vargen var utgångspunkt för förvandlingen. Detta då vi här i Europa hade en skräck för varg som säkert var berättigad.

Här anser jag varulvsidéen en gång konstruerades för att sedan ryktesvägen fortplantas. Man trodde att en människa förvandlades till ett monster vid fullmånen, som även den alltid ansetts inneha mörka krafter och slog två flugor i samma smäll. Man fick en förklaring till hur en människa blev våldsam och den som blev våldsam fick en ursäkt för att bli detta.

Samma sak som vid alkoholdrickandet i dag.