Google

Translate blog

lördag 8 januari 2011

Ljuset i mörkret skymtar i fjärran

Inte alltid men ibland hittas en lösning när det ser som mörkast ut för detta.

Det handlar om att söka ljuset och inte ge upp. Den som ger upp hittar det inte även om det finns mitt framför ögonen på personen. Detta då denne har bestämt sig för att ge upp.

Sedan finns de som söker en lösning på olösbara problem. De söker ljuset som inte finns.
Men fastän de egentligen förstår att det inte finns ger de inte upp då de bestämt sig för att aldrig ge upp. De såkallade eldsjälarna finns i denna grupp.

De som aldrig ger upp i en omöjlig situation mår betydligt bättre än de som egentligen kan lösa sin situation, då lösningen är framför näsan på dem, men som har bestämt sig för att ge upp, oberoende av vad som händer.

Allt handlar om personlighet. Förintelselängtan kontra överlevnadslängtan.
Hela livet är en kamp mellan dessa motsatser och mänskligheten är uppdelad i dessa två personligheter. Båda behövs för att verkligheten ska fungera för alla.

Vi måste uppleva vår motsats för att kunna jämföra oss med något. Hade vi inte kunnat detta hade allt varit meningslöst och verkligheten krackelerat om den ens uppstått.