Google

Translate blog

onsdag 19 januari 2011

Avbilda en Gud

Det första människan avbildade var säkert de gudar man ansåg fanns i Naturen och som påverkade allt omkring dem inklusive dem själva.

Man bad till dessa för bra skörd, friska barn och mat för dagen. God jakt, gott fiske och att vädergudarna skulle ha förbarmande och solen lysa och regnet komma i tid. Det fanns hur mycket olika gudar som helst att tillbedja, själva naturen var full av gudar och mystiska väsen. Man offrade och bad.

Men man behövde en bild av den gud man bad till.

Därför uppstod avbildningskonsten. Den förfinades genom tidens gång för att nå oanade höjder genom den grekiska och romerska bildhuggarkonsten.

När sedan judendomen kom blev propåerna att Gud inte kunde avbildas. Det var först med Jesus död och uppståndelse man började avbilda i den då uppkomna kristna kyrkan. I dag kan vi se den sparsmakade utsmyckningen i protestantiska kyrkor kontra den rikliga i katolska kyrkor.

Det finns många slags kristna inriktningar med olikartade idéer om hur bibeln ska tolkas. Men alla utgår från samma Gud. Det är det viktigaste.