Google

Translate blog

torsdag 20 januari 2011

Har böter någon betydelse för lagars respekt i dag?

Rika betalar inte sina parkeringsböter har man läst. Varför? Säkert på grund av att påföljden inte är så betungande.Vem som får mest problem vid bötfällande är som vanligt de segregerade. 

Långtidsarbetslösa och långtidssjuka, för att inte säga de som har socialbidrag.
Här gäller det att vara laglydig om inte ekonomin ska få en näsbränna.

Det har alltid varit de med sämst tillgångar som har fått det värst vid olika pålagor.
Förr var adeln skattebefriad medan bönder fick extraskatt lite då och då som indrevs av skoningslösa fogdar.

De fattiga var lätta - och är lätta - att plåga och att plåga sin nästa ligger i människans natur om det ger tillfredsställelse eller ekonomiska fördelar.
Vi läser dagligen om arbetsplatser där arbetstagarna får mycket låg ersättning, ibland ingen alls.

Läsning som återerinrar om tiden innan fackföreningsrörelsens uppkomst.     Hur det i dag åter har kunnat bli likartat för många beror på EU och dess fria arbetskrafts- och arbetsgivarlössläppthet.

Utöver det alla bidrag som staten ger arbetsgivare för att anställa till en låg lön för arbeten som annars aldrig skulle blivit lönsamma för någon eller i många fall skapats för att arbetsgivare ska göra sig en extrahacka på statens och skattebetalarnas bekostnad (steg 3 i JOB).