Google

Translate blog

fredag 21 januari 2011

Varför ryser man när man hör vissa ord eller ordval?

Vi har alla vissa uttryck eller ord vi mår dåligt eller bra av när vi hör dem.

Vi har förförståelse av vad de innebär och vissa är till glädje andra tvärtom. Kärlek är ofta något som ger positiva känslor när man hör ordet eller man någon gång upplevt den. Begreppet är svårtolkat och svårt att förklara men kan ses som att det ger känslor av tillfredställelse och förtröstan

Ord som ger fasa och illamående är olika för alla. Ett begrepp som för några år sedan var neutralt känslomässigt för de flesta är begreppet Allians. Många som hör detta i dag tänker på regeringen och de som anser att var och en får sköta sig själv och de som misslyckas har sig själv att skylla blir positiva då de hör uttrycket. De belönas även av regeringen genom jobbskatteavdrag etc.

Andra som är långtidssjuka och långtidsarbetslösa mår illa och darrar invärtes av sorg då de hör eller läser uttrycket allians. De vet att de ska segregeras och att människor tror att alla som söker arbeten till slut får något och att sjuka kan arbeta hur sjuka de än är.

En osanning som människor redan tidigare visste är omöjlig. Men nya generationers nya kvastar sopar och nya generationer gör samma omänskliga misstag som forna generationer gjort tidigare. Allt speglar den usla historieundervisningen i skolorna under 1970-90 talet.

Ord kan plåga och begreppet allians är ett sådant som ger skräckkänslor inför framtiden för många.