Google

Translate blog

söndag 23 januari 2011

Lerans betydelse för människan

Lera är förmultnad växtlighet och förruttnelse av organiskt material, inklusive oorganiskt material, i olika koncentrationer.

Ett perfekt material för grödor att växa i samtidigt som det är svårbearbetat vilket gjorde att leran inte användes i jordbruket förrän på senare tid.

Lerjorden har därför haft otrolig betydelse för att öka skördarna.

Ett annat användningsområde är lerkärlen, vilka tidigt kom till användning för våra förfäder, utan leran vet jag inte hur man skulle lagat mat eller förvarat denna. Kanske stenhällar och blad och trä kunde ersatt den till viss del, men inte helt. Kanske järnet då upptäckts tidigare.

Inte minst tegelsten som ännu idag är ett bra byggnadsmaterial kommer från lera.
Om den inte funnits hade trähus varit alternativet, inklusive hus byggda av stenblock, vilka ger fuktiga och kalla byggnader. Inte minst har alla slottsherrar fått uppleva detta i sina kalla borgar och slott.

Lerans betydelse för människan är därför stor och då det är ett miljövänligt material är det något som borde användas mer ännu idag.