Google

Translate blog

måndag 24 januari 2011

Varför började byggnader målas?

Med all säkerhet för att göra en urskiljning av vem som hade makt och pengar och vem som inte hade det.

Blå var länge en färg som de makthavande hade i sina kläder. Grått var den fattiges färg vilket var ofärgat ylle. Vadmalskläder var vanligt. Visst färgade de fattiga sina ev festkläder och då i olika brun eller rödfärgningsnyanser vilka var de vanligaste färgerna som kunde hämtas från naturens örter mm.

Gul var högreståndsfärgen på byggnader medan röd blev lägreståndsfärgen.  Falu rödfärg färgade en stor del av Sveriges byggnader en gång, därav kom senare uttrycket att idyllen var en rödfärgad stuga som eget bo för medelklassen.

Gula byggnader var länge ovanliga bland allmogen, det var färgen på herrgårdar o slott.
Här kan vi se att även färger var urskiljande mellan människor. Urskiljning har alltid funnits och kommer alltid att finnas mellan rika och fattiga, svaga och starka, segregerade och accepterade medborgare mm mm.