Google

Translate blog

tisdag 25 januari 2011

Förtrollning av människor

Idoler är människor med utstrålning vilka kan vara vilka som helst som påverkar massan till skillnad mot den som en enstaka person blir förälskad i.

Vad är det som gör att vissa personer ses och upplevs som beundransvärda och att se upp till och försöka efterlikna?

Är det utseendet eller sättet att röra sig på som trollbinder eller både ock? Knappast. Alla som fått massan att reagera och följa är långt ifrån vackra.
Är det rösten och röstläget, kanske blicken av ärlighet och pondus? Knappast det heller, en del av dessa har i efterhand upplevts som tvärtom av eftervärlden, när man sett dem på bild eller film.

Nej, vad som förtrollar är följande: Personen måste retoriskt sätta rätt ord och tonfall på vad som i ett visst tidsavsnitt har retat upp många.

Han eller hon måste ge sken av att vara ett offer tillsammans med andra för något slags orättvisa. Denne måste även visa på ilska för detta och självklart visa hur denna orättvisa ska bekämpas. Man måste även visa på vad eller vilka som skapat denna orättvisa.
När detta fungerar har en person fått en utstrålning och kan bli en ledare av vad som helst. Personen har fått massan med sig.

En viss likhet kan ses med vår Reinfeldt som har otroligt stort förtroende av svenska folket. Fastän långtidsarbetslösa och sjuka får lida under hans regering. Men han var som andra ledare rätt person att få massan med sig i att segregera ovanstående grupper, under sken av att de är lata och simulanter som egentligen skulle kunna arbeta och få arbete bara de försökte.

Sedan att detta inte stämmer gör att domen över denna regim kommer att bli hård om några generationer när sanningen uppenbarats av hur en amerikans teori om arbetsmarknaden fungerade i verkligheten. Nobelpristagarna i ekonomi 2010 som är och var ledstjärnan i Alliansens experiment om hur människor ska behandlas.